Stenastipendiet - Mushroom Hill

Svampkullen / Mushroom Hill
Pilane skulpturpark sommaren 2013
Ett par rejäla stensoppar utförda i granit samt en snigel och en larv, (på andra sidan kullen), båda gjutna i betong.
Skulpturerna tillverkades för utställning på Göteborgs Konstmuseum i samband med mottagandet av Sten A Olssons Kulturstipendium 2012