för teater

Arrietty - Lånaren  möter pojken (Erik Dahl) i trädgården
Arrietty (Johanna Ehn) skriver i dagboken
Arrietty - Lånaren efter Mary Nortons romaner om The Borrowers

Mamma Hemely (Karin Sillberg) och pappa Lånart   (Ola Karlberg)
Krokodil   Vem är starkast?  Gilda Stillbäck  2014

I min värld   Embla dans och teater        modellskis 2014

   I min värld   modellskiss 2014

Möjligheter Böjligheter   Embla Dans och Teater  (under arbetet) 2011


Alice i Underlandet gjordes för  och spelades på Tjolöholms slott sommaren 2011. Spelplatserna var ett antal rum inne i slottet, ute i trädgården samt en andra akt i en byggnad på området som kallas Magasinet.
Hattmakaren  (Lina Persson)  Alice i Underlandet              foto: Lina Ikse
Prinsen (Erik Dahl)    Askungen   Big Wind        foto: Ami Elsius