"Den brinnande busken" Steneby kyrka

"Den brinnande busken"   guldförgyllt stål   Steneby kyrka, Dalsland          2013
"Den brinnande busken” talar om Guds närvaro i allt omkring...  Verket  var det vinnande förslaget i en tävling utlyst av Steneby pastorat.
Utförande i guldförgyllt stål. Verket består av 8 delar där högsta höjden är 2,2m
Konstverket är placerat på en höjdsträckning inom kyrkogårdsområdet.  Platsen är vad som kallas ”vårdad vildmark” där konstverket skall fungera och samspela i en relativt snårig, men väldigt spännande miljö,  i olika årstider och ljusförhållanden. Platsen ligger lite vid sidan och verket upplevs främst på håll...ingen stig finns fram. I uppgiften ingick också att verket måste klara sig utan belysning då ingen el till platsen planerades. Bilden tagen i samband med monteringen i oktober 2013.


Modell av "Den brinnande busken"