Partilles hängande trädgårdar / Arenatorget

Projektet har tagit  inspiration från Babylons hängande trädgårdar och  innehåller en stiliserad å samt andra vattenanläggningar med en pergolaöverbyggnad för klättrande grönska. Arkitekternas grundintention var att berätta en historia kring Säveåns ringlande väg genom kommunen.  I mitt uppdrag ingick bl.a. att göra tre vattensprutande ansikten. Figurerna har en diameter på ca 40 cm och är gjutna i betong.
Här ansikte nr 1, precis färdigmodellerat

Ansikte nr 2 nygjutet
och här sitter ansikte nr 3, monterat och klart, med vattnet påslaget!
Beställaren önskade sig också någon form barnvänligt skulpturarrangemang på marken, det blev två hoppande laxar. Nedan i nygjutet skick i min verkstad.
170cm långa och strax under 60cm höga.

På plats på torget! Endast ytspänningen håller gubbarna där borta torra.

Man ville utanpå blomsteransikten och laxar dessutom ha med Partilles stoltheter i gestaltningen, kungsfiskaren, som häckar längs Säveåns stränder. Det blev tillslut fyra stycken. Utförande i brons mellan 60 - 80 cm. Alltsammans invigdes med den nya arenan i september 2016.


När grönskan tagit sig om några år blir det kanhända inte lika lätt för ornitologerna...