-Off with Their Heads! Påskägg i Tudorland

 Duns duns duns, hela vägen ner för trappan rätt i stenläggningen.

DISCARDED QUEEN Sakad Dam.
Ny giv, ny fru


Inför årets äggmålning har Påskharen och hela staben av målare rest bakåt i tiden, hela vägen tillbaka till den alldeles nyvaknade Renässansen i gamla Tudorland.


Allt är sig ganska likt och påminner faktiskt en hel del om Tjolöholm.
"Jag är vissserligen galen", funderar haren. "Men här i Tudorland verkar alla galna.
Vill man inte tappa huvudet, får man se till att hålla i det!"