Strändernas Svall

Strändernas Svall   2006
Strändernas Svall  Kanelgatan, Gårdsten, Göteborg
De två synliga sidorna i ett suterräng P-hus i Gårdsten.  Kraftiga reliefer  i betongelementen  samt mönstrade glaspartier. Vågorna kastar sig utför branten i ett rapporterande vågmönster, om och om igen...
På långsidan möter havet land, böljeslagsmärken på stranden och vågorna som glittrar i fönsterglasen.
Mitt arbete innebar förutom själva gestaltningen att tillverka gjutformar. De längsta elementen är ca 8,5m och de kortaste ca 4m.
Arbetet utfört i samarbete med Lund &Valentin Arkitekter för Göteborg Stads Parkerings AB.